สภาผู้นำและที่ปรึกษา

เราเชื่อว่าทุก BODY มีความสามารถในการเป็นพลังเพื่อสุขภาพ แต่เข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีทรัพยากร การเข้าถึง และเครื่องมือที่เหมือนกัน เรามีความกระตือรือร้นในการผลิตวิธีการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะสนับสนุนครอบครัวและผู้นำให้ย้าย เรียนรู้ รับใช้ และมีรายได้ เข้าร่วมความพยายามของเราฟรีหรืออัปเกรดเป็น Ambassador หรือผู้นำกลุ่มแบบ 360°

สภาที่ปรึกษาการแพทย์

สภาที่ปรึกษาระดับโลก